APEWS

Systém predikce a včasného varování před zneužitím (APEWS) je inovativní a oceněná metodika založená na vyhodnocení vzorů registrací doménových jmen. Předpovídá, zda může být doménové jméno potenciálně využito zneužívajícím způsobem.
Pokud systém identifikuje registrované doménové jméno jako potenciálně spojené se zneužitím, je jeho delegování v zóně .eu zpožděno a jeho stav ve webovém WHOIS ukazuje „Server Hold“.
Doménové jméno je zaregistrováno. Nicméně jakákoli služba s ní spojená (například web, e-mail nebo jiná služba) nebude fungovat, dokud nebude dokončen náš ověřovací postup.
EURid ručně zkontroluje všechna doménová jména, jejichž delegace je zpožděna v důsledku systému APEWS. Žádáme držitele doménového jména, aby potvrdil své registrační údaje a předložil důkaz o své totožnosti. Proces kontroly může vést k delegování doménového jména v zóně .eu nebo k jeho pozastavení. Pokud bude doménové jméno pozastaveno a následně smazáno, bude následně k dispozici pro novou registraci.

Další informace o APEWS najdete v následujících vědeckých publikacích (k dispozici pouze v angličtině):

Pokud máte otázky týkající se osobních údajů, které EURid zpracovává, přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

Za účelem ochrany koncových uživatelů před možným zneužitím doménových jmen spojených se současnou situací kolem COVID-19 (koronavirus) EURid aktualizoval systém APEWS, aby prováděl dodatečné kontroly nově zaregistrovaných doménových jmen, které obsahují klíčová slova vztahující se k pandemii.
 

Držitelé doménových jmen obsahujících detekovaná klíčová slova jsou požádáni, aby validovali své údaje a učinili prohlášení potvrzující, že své doménové jméno zaregistrovali v „dobré víře“ během sedmi (7) kalendářních dní. Prosím přečtěte si další informace zde.
 

Instrukce týkající se toho, co dělat, když obdržíte email pro ověření registračních údajů od EURidu, jsou k dispozici zde.