APEWS

Systém predikce a včasného varování před zneužitím (APEWS) je inovativní a oceněná metodika založená na vyhodnocení vzorů registrací doménových jmen. Předpovídá, zda může být doménové jméno potenciálně využito zneužívajícím způsobem.
Pokud systém identifikuje registrované doménové jméno jako potenciálně spojené se zneužitím, je jeho delegování v zóně .eu zpožděno a jeho stav ve webovém WHOIS ukazuje „Server Hold“.
Doménové jméno je zaregistrováno. Nicméně jakákoli služba s ní spojená (například web, e-mail nebo jiná služba) nebude fungovat, dokud nebude dokončen náš ověřovací postup.
EURid ručně zkontroluje všechna doménová jména, jejichž delegace je zpožděna v důsledku systému APEWS. Žádáme držitele doménového jména, aby potvrdil své registrační údaje a předložil důkaz o své totožnosti. Proces kontroly může vést k delegování doménového jména v zóně .eu nebo k jeho pozastavení. Pokud bude doménové jméno pozastaveno a následně smazáno, bude následně k dispozici pro novou registraci.

Další informace o APEWS najdete v následujících vědeckých publikacích (k dispozici pouze v angličtině):

Pokud máte otázky týkající se osobních údajů, které EURid zpracovává, přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

In order to protect end-users from possible misuses of domain names associated with the current COVID-19 (coronavirus) emergency, EURid has updated the APEWS system to perform additional checks on newly-registered domain names that contain keywords relating to the pandemic.

Registrants of domain names containing detected keywords will be required to validate their data and to submit a statement confirming that their domain name was registered in ‘good faith’ within seven (7) calendar days. Please read further information here.

Instructions on what to do when you receive a registration data verification email from EURid are available here.