Odpovědný přístup k životnímu prostředí

Věříme, že i společnosti, které pracují v kyberprostoru, mohou svoji činnost vykonávat udržitelným způsobem.

Jsme prvním evropským správcem TLD, který získal registraci v oblasti ekologie v programu EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Sdružení EURid se již mnoho let snaží o odpovědný přístup k životnímu prostředí.

Registrace EMAS je stvrzením probíhajících aktivit a důkazem našeho veřejného závazku zaměřeného na dalšího zlepšování naší ekologické stopy. K těmto činnostem mimo jiné patří:

  • Efektivní využití zdrojů: Snížení dopadů dopravy na životní prostředí prostřednictvím pořízení „zelenějších“ aut do firemního vozového parku je pouze jedním ze způsobů, kterým EURid zamýšlí snížit emise.
  • Firemní angažovanost: EURid nejen aktivně propaguje svůj program environmentální odpovědnosti interně vůči zaměstnancům, ale také podporuje jejich zapojení do ekologických aktivit a projektů.
  • Ekologicky zodpovědné akce: Při organizaci konferencí a akcí pro registrátory .eu nebo při účasti na veletrzích a setkáních dbá EURid na dodržování ekologických pravidel z manuálu pro organizace setkání vydaného v rámci ekologického programu Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP). Cílem je zajistit, že tyto akce a s nimi spojené cestování jsou tak šetrné k životnímu prostředí, jak je možné.

Politika a cíle

EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2018-2020 (PDF) popisuje environmentální politiku, cíle a program činnosti na příští tři roky.

Co je to EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) je dobrovolný nástroj řízení pro společnosti a jiné organizace, jenž slouží k hodnocení, vykazování a zlepšování dopadů jejich činnosti na životní prostředí. Tento systém napomáhá podnikům optimalizovat výrobní procesy, snižovat dopady na životní prostředí a účinněji využívat zdroje.

Sdružení EURid získalo registraci EMAS v květnu 2012 a od té doby ji obnovilo pro roky 2015-2017. Jsme registrováni pod císlem BE-VL-000016.

Kompenzace CO2

V roce 2014 jsme posuzovali dopad našich emisí CO2 za rok 2013 a nakoupili ověřené kredity CO2 na stavbu větrných turbín a výrobu bionafty ze semen rostliny Jatropha v Gujaratu v Indii.

V dubnu 2015 EURid znovu spojil síly se španělskou ekologickou neziskovou organizací FAPAS s cílem kompenzovat emise CO2 produkované sdružením EURid. V oblasti osídlené ohroženým druhem evropského medvěda hnědého, v Asturias ve Španělsku, byly vysázeny ovocné stromy. Prostřednictvím programu nazvaného „+BEARS –CO2” správce .eu nejen dále přispěl ke svým cílům v oblasti environmentální odpovědnosti, ale také podpořil rozvoj diverzity ekosystému v regionu.

V roce 2015 jsme také vyhodnotili naše emise CO2 z roku 2014 a nakoupili ověřené kredity CO2 na podporu projektu Ecomapuà, který má mj. za cíl chránit bohatou biodiverzitu Amazonie.

V roce 2016 jsme posoudili naše emise CO2 z roku 2015 a koupili ověřené kredity CO2, abychom podpořili projekt využití vodní energie Dak Rung ve Vietnamu. Tento projekt obnovitelné energie byl založen na stavbě vodní elektrárny o výkonu 8MW na řece Dak Rung, která dodává elektřinu z obnovitelných zdrojů jak místní populaci, tak do vietnamské energetické soustavy, snižuje produkci skleníkových plynů v oblasti a podporuje rozvoj místní komunity.

Za účelem kompenzace emisí CO2 vyprodukovaných v roce 2016 EURid nakoupil certifikované kredity na podporu projektu na obnovu vodních vrtů v Ugandě. Cílem projektu je zlepšit situaci spoluprací s ugandskou komunitou na opravě rozbitých vrtů a obnově přístupu k čisté a bezpečné pitné vodě. Přímým dopadem toho projektu je fakt, že rodiny nemusí překonávat velké vzdálenosti, aby se dostali k vodě, nebo vodu převářet, aby zlikvidovali kontaminaci. To povede k úspoře paliva a omezení emisí uhlíku unikajících do atmosféry.

V roce 2018 jsme vyhodnotili naše emise CO2 za rok 2017 a prodloužili jsme naši podporu pro projekt obnovy vrtaných studní v Ugandě. Tentokrát jsme se zaměřili na ugandské regiony Dokolo, Otuke a Alebtong. Stejně jako v roce 2017 je i letos cílem projektu, zaměřeného na obnovu vrtaných studní, spolupráce s ugandskými komunitami na opravě poškozených vrtů a na obnově přístupu k čisté a nezávadné pitné vodě.

V roce 2019 jsme vyhodnotili naše emise CO2 za rok 2018 a podpořili projekt na obnovu lesa v Monchique v Portugalsku, v oblasti, která byla postižena ničivými požáry v létě roku 2018.