Mezinárodní vztahy

V mezinárodní internetové komunitě jsme aktivní od začátku našeho fungování coby správce domény nejvyšší úrovně (TLD). Cílem je sdílet zkušenosti v oblasti systému doménových jmen (Domain Name System, DNS). Naše partnerství zahrnuje:

The Council for European National Top Level Domain Registries (CENTR)

CENTR je neziskovou organizací pro evropské národní TLD zaměřenou na podporu zájmů správců národních domén nevyšší úrovně. K cílům sdružení CENTR patří podpora a účast při tvorbě vysokých standardů a sdílení zkušeností mezi správci národních domén.

Aktivně se účastníme valných hromad a pracovních skupin v rámci organizace CENTR.

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

ICANN koordinuje funkce autority IANA (Internet Assigned Numbers Authority), kterými jsou klíčové technické služby s kritickým významem pro fungování základního adresáře internetu, kterým je DNS.

Zasedání organizace ICANN se účastníme od roku 2006. Do smluvního vztahu s ICANNem na spravování TLD .eu jsme vstoupili v roce 2005 a pro .ею v roce 2015. Také jsme pořádali 38. setkání ICANNu v Bruselu
v červnu 2010.

EURid je dále členem skupiny správců národních domén nejvyšší úrovně (the country code Name Supporting Organisation - ccNSO) od roku 2009 a aktivně spolupracuje v rámci pracovních skupin ccNSO na procesu vývoje politik ccTLD v oblasti IDN a ve studijní skupině pro využití názvů zemí a území. Giovanni Seppia se stal předsedou pracovní skupiny ccNSO pro strategii a operační plán v 1. čtvrtletí 2015.

V 1. čtvrtletí 2015 EURid uzavřel Memorandum o porozumění s ICANN na podporu školení a sdílení zkušeností ohledně DNS na středním východě.

UNESCO

Obě strany pracují na projektech podporujících jazykovou různorodost kybernetického prostoru se zvláštním zaměřením na výzkum a analýzu rozvoje IDN (doménových jmen v národních abecedách), na přípravě společných zpráv World Report o rozvoji IDN, na spolupráci při přípravě společných akcí, jednání a projektů zapojujících experty z různých profesních a akademických komunit, průmyslu a rovněž dalších mezinárodních, regionálních a národních organizací. Na začátku roku 2013 jsme podepsali s UNESCO Memorandum o porozumění.

Naše poslední společná zpráva je dostupná v sekci publikace na těchto webových stránkách.

The United Nations Internet Governance Forum (IGF)

IGF spojuje lidi z různých skupin stakeholderů, kteří diskutují záležitosti veřejných pravidel souvisejících s internetem. IGF je otevřeným fórem, které se schází každoročně na základě mandátu Spojených národů.

Během setkání IGF v letech 2011, 2012, 2013 a 2014 jsme pořádali workshopy na téma doménových jmen v národních abecedách (Internationalised Domain Names) ve spolupráci s UNESCO. Také jsme přispěli k osvětě účastníků IGF ohledně záležitostí spojených s národními TLD díky našemu předsedovi pracovní skupiny CENTR-IGF.

The European Summer School on Internet Governance (Euro-SSIG)

Euro-SSIG pomáhá studentům, zástupcům akademické obce i jednotlivcům pracujícím v soukromém nebo veřejném sektoru lépe porozumět globálnímu řízení Internetu a získat rozsáhlé a strukturované znalosti jeho rozličných aspektů.

Tento vzdělávací projekt podporujeme od jeho začátku v roce 2007 a pravidelně prezentujeme o sdružení EURid a o doméně nejvyšší úrovně .eu.

The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)

RIPE NCC je nezávislou neziskovou členskou organizací, která podporuje internetovou infrastrukturu prostřednictvím technické koordinace. RIPE jako takový je fórem pro spolupráci otevřeným všem, kdo se zajímají o problematiku tzv. Internet protokolu (IP) v Evropě i mimo ni.

Zástupci EURidu z řad techniků pravidelně navštěvují jednání RIPE po celé Evropě a účastní se pracovních skupin, které diskutují základní technickou infrastrukturu internetu a prezentují rozvoj technického řešení a infrastruktury EURid.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

EUIPO je úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví zodpovědný za správu ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství.

23. června 2016, EUIPO a EURid podepsali dohodu o spolupráci v oblasti propagace ochranných známek a doménových jmen.

Tato aktivita navazuje na dlouhodobé úsilí ze strany EURidu vytvořit důvěryhodný a bezpečný online prostor pro držitele domén .eu a .ею. V tomto případě konkrétně ve smyslu ochrany jejich práv proti podvodům v oblasti ochranných známek.