Technické dotazy a ochrana osobních údajů

Co to znamená “řetězec ACE”?

Řetězec ACE je forma IDN srozumitelná pro Domain Name System, ke konverzi do této formy dojde poté, co napíšete IDN do adresního řádku Vašeho prohlížeče.

 

Zde se dočtete více o IDN.

 

Jaké jsou požadavky na syntaxi pro doménová jména IDN?

Prohlédněte si prosím naše Pravidla pro doménová jména, kde naleznete požadavky na syntaxi doménových jmen IDN.

 

Co to znamená spojování homoglyfů? Nabízí ho EURid?

V závislosti na použitém písmu a typu písma mohou doménová jména vypadat navzájem podobně. Je skutečností, že některé znaky, nebo glyfy, mají takové tvary, které mohou vypadat shodně nebo mohou být na první pohled obtížně rozlišitelné. Doménová jména se považují za vzájemné homoglyfy, pokud všechny znaky v jednom doménovém jméně jsou homoglyfy všech znaků dalších doménových jmen na příslušných pozicích.

 

Soubor homoglyfů znamená sadu doménových jmen, která jsou všechna vzájemnými homoglygy.

 

Některé registry přijaly opatření ohledně spojování homoglyfů. EURid implementoval postup, že jakmile je jedno doménové jméno z určitého souboru homoglyfů již zaregistrováno, není možné zaregistrovat jiné doménové jméno ze stejného souboru homoglyfů.

 

Cílem tohoto opatření je snížit riziko záměny doménových jmen, které mohou vypadat podobně.

 

EURid spustil .ею (.eu v cyrilici dne) dne 1. června 2016 a .ευ (.eu v řečtině) dne 14. listopadu 2019. Od spuštění .ею EURid uplatňuje základní pravidlo, že písmo domény druhé úrovně musí odpovídat písmu domény nejvyšší úrovně. Od. 16. října 2019 nejsou doménová jména v cyrilici dotčena procesem spojování homoglyfů. Je to z toho důvodu, že koncovka v cyrilici nemůže vést k vizuální záměně v případě, že jsou doménová jména v cyrilici porovnávána s doménovými jmény v řečtině nebo latince.

 

Rádi bychom upozornili, že EURid nepovoluje míchání písem od doby spuštění IDNs z důvodu snížení rizika registrace doménových jmen, které jsou zavádějícím způsobem podobná.

Co je to vyhledávací nástroj WHOIS?

Vyhledávací nástroj WHOIS je protokol, který uživatelům umožňuje vstoupit do databáze doménových jmen. Díky vyhledávacímu nástroji WHOIS můžete zjistit dostupnost doménového jména .eu nebo jeho variant v jiných písmech. Jestliže je určité doménové jméno zaregistrováno, webový WHOIS Vám poskytne kontaktní údaje o jeho držiteli a další informace o registraci. Více informací o zpracování osobních údajů při využití webového WHOIS naleznete v Pravidlech WHOIS a Zásadách ochrany osobních údajů.

Jak změním své kontaktní údaje ve webovém WHOIS?

Obraťte se prosím na registrátora, který kontaktní údaje pro Vás změní.

Je důležité, aby byly Vaše kontaktní údaje přesné a aktualizované. Pokud jsou Vaše kontaktní údaje nesprávné, obsahují chyby nebo jsou zastaralé, nebudeme Vás v případě nutnosti moci kontaktovat a může se stát, že tak o své doménové jméno přijdete.

Množství kontaktních údajů ve webovém WHOIS se liší podle toho, jestli jste zaregistrovali doménové jméno jako společnost či organizace, anebo jako fyzická osoba.

Pokud jste si zaregistrovali doménové jméno pod .eu (nebo pod její variantou v jiných písmech) a nepřejete si, aby Vaše emailová adresa byla viditelná ve webovém WHOIS, můžete Vašemu registrátorovi předat další funkční emailovou adresu, která bude zobrazena ve webovém WHOIS namísto současné adresy. Obě emailové adresy budete moci ověřit na Vašem účtu Moje .eu.

 

Webový WHOIS zobrazuje doménová jména s nepřesnými registračními údaji. Jak mohu EURid informovat?

Pokud se důvodně domníváte, že jsou údaje o držiteli určitého doménového jména nepřesné, můžete nás o této skutečnosti informovat. Za tím účelem prosím navštivte whois.eurid.eu a zadejte do vyhledávání příslušné doménové jméno. Jakmile se zobrazí stránka s výsledky vyhledávání, vyberte z rozbalovací nabídky možnost „Nepřesné údaje o držiteli.” Následně prosím vyplňte elektronický formulář vygenerovaný na stránce a odešlete nám ho.

 

 

 

Co to jsou služby zástupců (proxy services) a na co se využívají?

Služby zástupců (proxy services)  utajují kontaktní údaje držitele doménového jména a jsou nabízeny z různých důvodů. Jedním z důvodů používání služeb zástupců je ochrana osobních údajů: někteří držitelé si nepřejí, aby byla jejich osobní data zobrazena ve webovém WHOIS. V organizaci EURid automaticky minimalizujeme objem registračních dat jednotlivců dostupný ve webovém WHOIS za účelem ochrany osobních údajů. Data jsou omezena na emailovou adresu a jazyk, který je požadován za účelem kontaktování držitele doménového jména. V případě držitelů, kteří jsou právnickými osobami, jsou zobrazeny další údaje.
Pokud jste si zaregistrovali doménové jméno pod .eu (nebo pod její variantou v jiném písmu) a nepřejete si, aby Vaše emailová adresa byla viditelná ve webovém WHOIS, můžete Vašemu registrátorovi předat další funkční emailovou adresu, která bude zobrazena ve webovém WHOIS namísto současné adresy. Obě adresy budete moci ověřit na Vašem účtu Moje .eu.

Pokud máte dotazy týkající se zpracování osobních údajů, podívejte se prosím na naše Pravidla WHOIS a Zásady ochrany osobních údajů, nebo nás kontaktujte na [email protected].

 

Jak EURid zpracovává osobní údaje?

S osobními údaji jakéhokoli datového subjektu, který se dostane do kontaktu s námi, se nakládá podle našich Zásad ochrany osobních údajů. Pokud chcete vědět, které osobní údaje o Vás zpracováváme, vyplňte prosím online formulář požadavku na přístup k údajům. Na naší stránce věnované GDPR naleznete kompletní přehled změn v procedurách a dokumentech, které jsme přijali v souvislosti se zavedením Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 25. května 2018.


Pokud máte dotazy týkající se zpracování údajů, na které v našich dokumentech nemůžete nalézt odpověď, kontaktujte prosím naše oddělení ochrany osobních údajů na adrese [email protected].

Dostal(a) jsem od EURidu email s žádostí o ověření mých registračních údajů. Co mám dělat?

Za účelem potírání podvodného používání doménového jména provádí EURid různé procesy ověřování, aby bylo zajištěno, že informace týkající se držitelů doménových jmen v registrační databázi jsou přesné a aktuální.

 

Jako součást tohoto procesu mohou být prováděny kontroly kdykoli před nebo po samotné fázi registrace.

 

Pokud jste obdrželi email od EURidu ([email protected]) s žádostí o validaci Vaší identity a/nebo kontaktních údajů, prosím postupujte následujícím způsobem:

 

  • Prosím věnujte pozornost lhůtě stanovené v žádosti, může být tři (3), sedm (7) nebo čtrnáct (14) kalendářních dnů. Je důležité, abyste dodali požadované informace během stanovené lhůty.
  • Přihlaste se na Váš účet 'Moje .eu'.
  • Nahrajte požadované důkazní dokumenty. Pokyny jsou uvedeny na platformě Moje .eu.
  • Jakmile nahrajete dokumenty, klikněte na tlačítko Odeslat, abychom věděli, že jsou Vaše dokumenty připraveny na validaci.
  • Pokud jste konkrétně požádáni, abyste potvrdili, že jste si Vaše doménové jméno (doménová jména) zaregistrovali v dobré víře, učiňte tak prosím kliknutím na „Potvrďte Vaši registraci v dobré víře“ a zaškrtnutím políčka „Potvrzuji“ dostupného na platformě Moje .eu.

 

V souvislosti s ověřováním se může u Vašeho doménového jména objevit jeden z následujících stavů:

  • ‘ServerHold’ znamená, že doménové jméno je dočasně neaktivní (mj. webová stránka a/nebo email s ním spojený nejsou funkční), protože je předmětem interního prověřování.
  •  ‘Stažené’ znamená, že doménové jméno již není zaregistrované a čeká na výsledek interního prověřování.

Pokud budete potřebovat další informace o Vašem případu, kontaktujte nás prosím v odpovědi na email, který jste obdrželi.