Technické dotazy a ochrana osobních údajů

Co to znamená “řetězec ACE”?

Řetězec ACE je forma IDN srozumitelná pro Domain Name System, ke konverzi do této formy dojde poté, co napíšete IDN do adresního řádku Vašeho prohlížeče.

 

Zde se dočtete více o IDN.

 

Přečtěte si více

Jaké jsou požadavky na syntaxi pro doménová jména IDN?

Prohlédněte si prosím naše Pravidla pro doménová jména, kde naleznete požadavky na syntaxi doménových jmen IDN.

 

Přečtěte si více

Co to znamená spojování homoglyfů? Nabízí ho EURid?

V závislosti na použitém písmu a typu písma mohou doménová jména vypadat navzájem podobně. Je skutečností, že některé znaky, nebo glyfy, mají takové tvary, které mohou vypadat shodně nebo mohou být na první pohled obtížně rozlišitelné. Doménová jména se považují za vzájemné homoglyfy, pokud všechny znaky v jednom doménovém jméně jsou homoglyfy všech znaků dalších doménových jmen na příslušných pozicích.

 

Soubor homoglyfů znamená sadu doménových jmen, která jsou všechna vzájemnými homoglygy.

 

Některé registry přijaly opatření ohledně spojování homoglyfů. EURid implementoval postup, že jakmile je jedno doménové jméno z určitého souboru homoglyfů již zaregistrováno, není možné zaregistrovat jiné doménové jméno ze stejného souboru homoglyfů.

 

Cílem tohoto opatření je snížit riziko záměny doménových jmen, které mohou vypadat podobně.

 

EURid spustil doménu nejvyšší úrovně .eu v cyrilici dne 1. června 2016. Doménová jména „cyrilice.latinka“ byla naklonována pod koncovkou .eu v cyrilici a existovala vedle sebe do 31. května 2019. Na konci přechodného období, 31. května 2019, vymazal EURid doménová jména v cyrilici, která měla koncovku .eu v latince.

 

Rádi bychom upozornili, že EURid nepovoluje míchání písem od doby spuštění IDNs z důvodu snížení rizika registrace doménových jmen, které jsou zavádějícím způsobem podobná.

Přečtěte si více

Co je to vyhledávací nástroj WHOIS?

Vyhledávací nástroj WHOIS je protokol, který uživatelům umožňuje vstoupit do databáze doménových jmen. Díky vyhledávacímu nástroji WHOIS můžete zjistit dostupnost doménového jména .eu nebo jeho variant v jiných písmech. Jestliže je určité doménové jméno zaregistrováno, webový WHOIS Vám poskytne kontaktní údaje o jeho držiteli a další informace o registraci. Více informací o zpracování osobních údajů při využití webového WHOIS naleznete v Pravidlech WHOIS a Zásadách ochrany osobních údajů.

Přečtěte si více

Jak změním své kontaktní údaje ve webovém WHOIS?

Obraťte se prosím na registrátora, který kontaktní údaje pro Vás změní.
Je důležité, aby byly Vaše kontaktní údaje správné. Pokud jsou Vaše kontaktní údaje nesprávné, obsahují chyby nebo jsou zastaralé, nebudeme Vás v případě nutnosti moci kontaktovat a může se stát, že tak o své doménové jméno přijdete.
Množství kontaktních údajů ve webovém WHOIS se liší podle toho, jestli jste zaregistrovali doménové jméno jako společnost či organizace, anebo jako fyzická osoba.
Pokud jste si zaregistrovali doménové jméno .eu a nepřejete si, aby Vaše emailová adresa byla viditelná ve webovém WHOIS, můžete Vašemu registrátorovi předat další funkční emailovou adresu, která bude zobrazena ve webovém WHOIS namísto současné adresy. Obě adresy budete moci ověřit na Vašem účtu Moje .eu.

 

Přečtěte si více

Webový WHOIS zobrazuje doménová jména s nepřesnými registračními údaji. Jak mohu EURid informovat?

Pokud se domníváte, že jsou údaje o držiteli určitého doménového jména nepřesné, můžete nás o této skutečnosti informovat. Za tím účelem prosím navštivte whois.eurid.eu a zadejte příslušné doménové jméno. Jakmile se zobrazí stránka s výsledky, klikněte prosím na odkaz „Nepřesné údaje o držiteli.” Následně prosím vyplňte elektronický formulář na stánce a odešlete nám ho.

 

 

 

Přečtěte si více

Co to jsou služby zástupců (proxy services) a na co se využívají?

Služby zástupců (proxy services) slouží k utajení kontaktních údajů držitele doménového jména z různých důvodů. Jedním z důvodů používání služeb zástupců je zajištění soukromí: někteří držitelé si nepřejí, aby byla jejich osobní data zobrazena ve webovémWHOIS. V organizaci EURid automaticky minimalizujeme objem registračních dat jednotlivců dostupný ve webovém WHOIS za účelem ochrany osobních údajů. Data jsou omezena na emailovou adresu a jazyk, který je požadován za účelem kontaktování držitele doménového jména. V případě držitelů, kteří jsou právnickými osobami, jsou zobrazeny další údaje.
Pokud jste si zaregistrovali doménové jméno .eu a nepřejete si, aby Vaše emailová adresa byla viditelná ve webovém WHOIS, můžete Vašemu registrátorovi předat další funkční emailovou adresu, která bude zobrazena ve webovém WHOIS namísto současné adresy. Obě adresy budete moci ověřit na Vašem účtu Moje .eu.

Pokud máte dotazy týkající se zpracování osobních údajů, podívejte se prosím na naše Pravidla WHOIS a Zásady ochrany osobních údajů, nebo nás kontaktujte na via [email protected].

 

Přečtěte si více

Jak EURid zpracovává osobní údaje?

S osobními údaji jakéhokoli datového subjektu, který se dostane do kontaktu s námi, se nakládá podle našich Zásad ochrany osobních údajů. Pokud chcete vědět, které osobní údaje o Vás zpracováváme, vyplňte prosím online formulář požadavku na přístup k údajům. Na naší stránce věnované GDPR naleznete kompletní přehled změn v procedurách a dokumentech, které jsme přijali v souvislosti se zavedením Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 25. května 2018.


Pokud máte dotazy týkající se zpracování údajů, na které v našich dokumentech nemůžete nalézt odpověď, kontaktujte prosím naše oddělení ochrany osobních údajů na adrese [email protected].

Přečtěte si více