Přeskočit na hlavní obsah

Jsem držitel doménového jména

Koho mám kontaktovat, pokud mám dotazy ohledně svého doménového jména?

Kontaktujte prosím svého registrátora.

 

Pokud neznáte kontaktní údaje svého registrátora, zadejte své doménového jméno do vyhledávacího políčka WHOIS. Následně se Vám zobrazí registrační údaje o Vaší doméně včetně kontaktních údajů Vašeho registrátora.

 

Akreditovaní registrátoři někdy při zajišťování služby registrace domén spolupracují se subregistrátory nebo zprostředkovateli. Nicméně pouze akreditovaní registrátoři mohou vstoupit do registračního systému, jsou tedy i vidět ve webovém WHOIS. Registrátor, který v konečném efektu přistupuje k registračnímu systému, aby zaregistroval Vaše doménové jméno, je obvykle zobrazen ve webovém WHOIS. Nicméně údaje o zprostředkovateli se mohou objevit ve výstupu z WHOIS jako „kontakt reseller".

 

Co to je Moje .eu? K čemu lze využít?

Moje .eu Vám, coby držiteli doménového jména, umožňuje spravovat určité aspekty svých doménových jmen. Přečtěte si více o službě Moje .eu a získejte přístup.

 

Jak mohu zkontrolovat nebo aktualizovat jmenné servery spojené s mým doménovým jménem?

V e webovém WHOIS můžete zkontrolovat, které jmenné servery jsou spojeny s Vaším doménovým jménem.

 

Zadejte své doménové jméno do vyhledávacího políčka WHOIS a poté zaškrtněte políčko Captcha. Zobrazí se Vám registrační údaje o Vašem doménovém jménu včetně údajů o jmenných serverech a Vašem registrátorovi.

 

Pokud chcete změnit jmenné servery spojené s Vaším doménových jménem, kontaktujte prosím svého registrátora.

 

Proč je mé doménové jméno v karanténě? Jak ho mohu obnovit?

Vaše doménové jméno je v karanténě, protože bylo vymazáno. Jména zůstávají v karanténě po dobu 40 dnů, ale mohou být kdykoli během této doby reaktivována. Během období karantény jsou weby a e-mailové adresy spojené s tímto jménem nefunkční. Po skončení období karantény jsou doménová jména uvolněna a kdokoliv si je může zaregistrovat na principu „kdo se přihlásí první, bude zaregistrován“ (tzv. princip first-com-first-served). Do vyhledávacího políčka WHOIS můžete zadat doménové jméno a zjistit datum, kdy bude opět k dispozici k registraci na principu "first-come-first-served". 

 

Abyste reaktivovali své doménové jméno před skončením období karantény, kontaktujte prosím svého registrátora. Alternativně můžete své doménové jméno převést k novému registrátorovi, který Vaše doménové jméno reaktivuje. Informujte se prosím u registrátora ohledně poplatků.

 

Existují 3 důvody, proč může být doménové jméno smazáno:

- držitel doménového jména už o něj nemá zájem. V tomto případě 40denní karanténa slouží jako lhůta na rozmyšlenou. Jestliže se držitel jména přeci jen rozhodne si jej ponechat, může být v období karantény znovu aktivováno.

- držitel doménového jména nezaplatil obnovovací poplatek a jeho registrátor byl nucen vymazat jeho jméno z důvodu nezaplacení poplatků. Jestliže se držitel nerozhodne znovu aktivovat své doménové jméno, bude po 40 dnech v karanténě uvolněno pro registraci na principu kdo se první přihlásí, bude zaregistrován.

- sdružení EURid zrušilo doménové jméno, protože jeho držitel nesplnil kritéria způsobilosti. Zrušená doménová jména může znovu aktivovat pouze EURid.

 

Už nechci své doménové jméno. Co teď s ním?

Pokud již nemáte o své doménové jméno zájem, můžete ho převést na někoho jiného nebo požádat svého registrátora o výmaz. Smazání Vašeho doménového jména znamená, že je vymazáno spolu s veškerými s ním spojenými údaji, jako je Vaše jméno a adresa, atd., z webového WHOIS. Pokud chcete doménové jméno vymazat, kontaktujte prosím svého registrátora.

 

Po smazání je doménové jméno po 40 dní v karanténě.  Toto období karantény slouží jako ochrana, abyste mohli své doménové jméno získat zpět, pokud změníte názor nebo pokud bylo doménové jméno vymazáno nedopatřením. Po skončení karantény je doménové jméno uvolněno pro registraci. To znamená, že si ho může zaregistrovat někdo jiný na principu „kdo první požádá, bude zaregistrován.“

 

Rádi bychom Vás upozornili, že podle našich Zásad ochrany osobních údajů již Vaše osobní údaje nebudou vidět ve webovém WHOIS poté, co doménové jméno bude uvolněno z karantény. Údaje ale budeme uchovávat po dobu deseti let pro případ, že by byly potřebné pro účely právní obhajoby v souladu s belgickým právem.

 

 

 

Kdy a jakým způsobem mohu obnovit své doménové jméno?

EURid automaticky obnoví doménové jméno o další 1 rok, jakmile dosáhne konce registračního období. Nicméně prosím kontaktujte svého registrátora, který Vám potvrdí, kdy Vaše doménové jméno expiruje, a co se s ním stane, neboť registrátoři mohou mít různá pravidla. Přečtěte si více se o datu expirace.

 

 

Proč můj autorizační kód nefunguje?

Pokud váš autorizační kód nefunguje, může to být jedním z následujících důvodů:

 

- autorizační kód byl špatně napsán nebo nesprávně zadán;
- jeho platnost vypršela;
- v mezičase bylo požádáno o nový autorizační kód, který zrušil platnost prvního kódu.
- kód byl již použit.
 

Přečtěte si více o autorizačních kódech.

Od té doby, co jsem doménové jméno převedl k novému registrátorovi, mi nefungují webové stránky. Proč?

Registrátoři jsou odpovědni za administraci doménových jmen ve svém portfoliu a za technickou implementaci doménových jmen. Aby vše fungovalo správně, musí být vaše doménové jméno odkazováno jedním nebo více jmennými servery. Jmenný server přiřadí doménové jméno
k e-mailovému serveru, webovému serveru atd. Přiřazení těchto technických dat by mělo být registrátory udržováno aktuální v takzvaných zónových souborech.

 

U svého registrátora si prosím ověřte, že byl zónový soubor převeden nebo aktualizován.

 

 

Jak mohu aktualizovat registrační údaje na základě svého občanství?

Od 2. srpna 2021 mohou občané jednoho z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska registrovat doménové jméno pod .eu (nebo pod jejími variantami v jiných písmech) nezávisle na zemi pobytu. Pokud si chcete aktualizovat Vaše registrační údaje na základě Vašeho občanství, kontaktujte prosím svého registrátora (společnost, u které jste si doménové jméno zaregistrovali). 

 

Váš registrátor může provést aktualizaci Vašich registračních údajů a přidat kód země občanství do políčka „občanství“. Po provedené aktualizaci si kdykoli můžete ověřit Vaše registrační údaje tak, že se přihlásíte na účet Moje.eu.

 

Pokud hledáte registrátora, který nabízí registrace na základě občanství, navštivte prosím stránku „Najít registrátora“, použijte vyhledávací kritéria v části „Služby“ a vyberte „Registrace na základě občanství“.