Ставаме зелени

Вярваме, че дори предприятията, работещи в киберпространството, могат да го правят по устойчив начин.

Ние сме първия европейски регистър на TLD, който се регистрира по схемата на ЕС за управление на околната среда и одитиране (EMAS).

Екологични дейности

Възприели сме екологично отговорен подход към управлението на нашата организация от много години.

Регистрацията по EMAS придава официален характер на текущите ни дейности и показва публичната ни ангажираност за подобряване на екологичния ни отпечатък. Тези дейности включват, но не се изчерпват с:

  • Ресурсна ефективност: Намаляването на влиянието на транспорта върху околната среда чрез имплементацията на план за въвеждането на ‚зелени' фирмени автомобили е само един от начините, чрез които възнамеряваме да намалим вредните емисии.
  • Корпоративно участие: Ние вярваме в насърчаването на своята програма за устойчиво развитие на фирмено ниво, за да се засили участието на служителите в екологични дейности и проекти.
  • Екологично отговорни събития: При организирането на конференции и събития за акредитирани регистратори или при участие в отраслови търговски панаири и срещи EURid прилага критериите от ръководството за организиране на срещи на Програмата на ООН за околната среда (UNEP), за да гарантира, че тези събития и свързаните с тях пътувания са възможно най-щадящи околната среда.

Политика и цели

Документът EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2018-2020 (PDF) очертава екологичната политика на EURid, целите и програмата за действия през следващите три години.

За EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) е доброволен управленски инструмент за дружества и други организации за оценка, отчитане и подобряване на екологичните им показатели. Тази схема подпомага дружествата да оптимизират производствените си процеси, да намалят въздействията върху околната среда и да използват по-ефективно ресурсите си.

EURid се регистрира по EMAS през май 2012 г. и оттогава обнови своята EMAS регистрация за периода 2015-2017 г. Нашият регистрационен номер е BE-VL-000016.

CO2 компенсация

През 2014 г. оценихме своите емисии на CO2 от 2013 г. и закупихме сертифицирани въглеродни кредити за изграждането на вятърни турбини и производството на биодизел от семена на ятрофа в Гуджарат, Индия.

През април 2015 г. EURid още веднъж обедини сили с испанската екологична организация с нестопанска цел FAPAS с цел да покрие въглеродните емисиите на EURid. Множество плодови дръвчета бяха засадени в Астуриас, Испания - площ, населена от застрашената европейска кафява мечка. Програмата ‚+МЕЧКИ -CO2‘: ‘+BEARS -CO2’ не само позволи на .eu регистъра да допринесе за достигането на целта си за екологична отговорност, но и подкрепи и допринесе до увеличено разнообразие на екосистемата в региона.

През 2015 г. също оценихме емисиите си на CO2 от 2014 г. и закупихме въглеродни кредити, за да подпомогнем проекта Ecomapuà, който наред с други стремежи има за цел да запази богатото биоразнообразие на Амазонка.

През 2016 г. оценихме нашите CO2 емисии за 2015 г. и закупихме сертифицирани CO2 кредити, за да допринесем към проекта Дак Рунг Хидроенергия във Виетнам. Този проект за възобновяема енергия се основава на изграждането на 8MW водноелектрическа централа по течението на Дак Рунг за производството на възобновяемо електричество за местното население и електрическата мрежа във Виетнам, намаляването на емисиите на парникови газове в региона и подпомагането на развитието на местната общност.

За да компенсира своите CO2 емисии, генерирани през 2016 г., EURid закупи сертифицирани кредити в подкрепа на проекта за рехабилитация на сондажи в Уганда. Целта на проекта за рехабилитация на сондажи е да подобри ситуацията, като работи съвместно с общностите в Уганда с цел да поправя повредени сондажи и да възстанови достъпа до чиста и безопасна питейна вода. Преките ползи от проекта са, че семействата не трябва да пътуват на дълги разстояния, за да се сдобият с вода или да преварят водата, за да я пречистят. По този начин се спестяват дърва за огрев и се предотвратява изпускането на въглеродни емисии в атмосферата.

През 2018 г. направихме оценка на емисиите ни на CO2 през 2017 г. и подновихме подкрепата си за рехабилитационния проект Uganda Borehole (Кладенците на Уганда). Този път се фокусираме върху районите Доколо, Отуке и Алебтонг. Както и през 2017 г., целта на проекта за угандийските кладенци е да се работи заедно с общностите в Уганда по ремонта на разрушените кладенци, за да се възстанови достъпът до чиста и безопасна питейна вода.

През 2019 г. оценихме емисиите на CO2 от 2018 г. и подкрепихме усилията за повторно залесяване в Португалия, община Mоншики (Monchique), която беше засегната от опустошителни пожари през лятото на 2018 година.