Международни отношения

От началото на нашата дейност като регистър ние се стремим да споделяме с международната интернет общност нашите най-добри практики и опит в областта на системата за имената на домейни (DNS). Нашите партньорства включват:

Съвет на европейските регистри на държавни домейни от най-високо ниво (CENTR)
 

Съветът на Европейските Регистри e европейска организация с нестопанска цел за държавни домейни от най-високо ниво - ccTLDs, която защитава интересите на мениджърите на държавните домейни от най-високо ниво. Целите на CENTR са да насърчава и да участва в разработването на високи стандарти и добри практики сред регистрите на държавните домейни.

Участваме активно в общите събрания и уъркшоп семинари на CENTR.

Интернет корпорация за присвоени имена и адреси (ICANN)

ICANN координира функциите на „Администрация на адресното пространство в интернет“(IANA), която извършва технически услуги от огромно значение за безпроблемните операции на основната адресна книга на интернет, системата за имената на домейни DNS.

Участваме в срещи на ICANN от 2006 г., след като подписахме споразумение за управление на домейна от първо ниво .eu през 2005 г., за домейна от първо ниво .ею през 2016 г. и за домейна от първо ниво .ευ през 2019 г. Също така бяхме домакини на 38-то заседание на ICANN в Брюксел през юни 2010г.

От 2009г. EURid също така е член на „Организация за поддръжка на държавните домейни (ccNSO) и активно участва в работните групи на ccNSO относно политиките за развитие на национализирани интернет имена на държавни домейни от най-високо ниво и проучвателната група за употребата на държавни и териториални имена. През първата четвърт на 2015г. Джовани Сепия стана председател на работната група ‚Стратегия и Оперативен План‘ на ccNSO.

През първата четвърт на 2015 г., EURid също така подписа „Меморандум за разбирателство“ с ICANN да подкрепи DNS обучения и най-добри практики в Близкия изток.

Организация на обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО

И двете страни извършват съвместни проекти, които да допринесат за популяризирането на многоезичието в киберпространството, , фокусиращи се върху изследвания и анализ за развитие на национализирани имена на домейни, изготвяне на съвместни световни доклад(и) за развитието на интернационализираните имена на домейни (IDNs), сътрудничество в подготовката на съвместни мероприятия, срещи и проекти, включващи експерти от различни професни и академични общности, промишлеността, както и други международни, регионални и национални организации. В началото на 2013 г. подписахме „Меморандум за разбирателство“с ЮНЕСКО.

Нашият последен съвместен доклад е достъпен в секциятаПубликации на този уебсайт.

Форум за управлението на интернет (IGF) към ООН

„Форумът за управлението на интернет“ обединява хора от различни заинтересовани страни, които обсъждат въпроси за обществения ред, свързани с интернет. „Форумът за управлението на интернет“ е отворен и се свиква веднъж годишно с мандат от ООН.

По време на срещите на „Форум за управлението на интернет“ през 2011, 2012, 2013 и 2014г. ние бяхме домакин на уъркшоп семинари за национализирани имена на домейни в сътрудничество с ЮНЕСКО. Ние също така допринесохме за информирането на публиката на „Форума за управлението на интернет“ относно държавните домейни от най-високо ниво, благодарение на председателството ни в работната група на CENTR-IGF.

Европейска лятна школа по управление на интернет (Euro-SSIG)

Европейската лятна школа по управление на интернет помага на заинтересованите студенти и преподаватели, както и на лица, работещи в частния или държавния сектор, по-добре да разберат глобалното управление на интернет и да получат обширни и структурирани знания в различни аспекти.

Ние започнахме да подкрепяме проекти на школата, веднага след нейното първо провеждане през 2007 г., и участваме с презентации за EURid и домейна .eu от най-високо ниво.

Мрежов координационен център на европейската IP мрежа (RIPE NCC)

Мрежов координационен център на европейската IP мрежа е независима членска организация с нестопанска цел, която поддържа инфраструктурата на интернет с техническа координация. Като такава RIPE е форум за сътрудничество, отворен за всички страни, заинтересовани от обширната тема интернет протокол (IP) мрежи в Европа и извън нея.

Представители на техническия отдел на EURid редовно участват в срещите на RIPE из Европа, където те са част от работни групи, които обсъждат основната техническа инфраструктура на интернет и представят техническите и инфраструктурни разработки на EURid.

 

Служба на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост (EUIPO)

EUIPO е службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, отговорна за управлението на марките на ЕС и на регистрирани дизайни на Общността.

На 23 юни 2016 г., EUIPO и EURid подписаха писмо за сътрудничество, като двете институтции се ангажираха да обединят усилията си за повишаване на осведомеността относно търговски марки и имена на домейни. Като част от сътрудничеството EURid и EUIPO разшириха услугите си, така че да включват притежателите на марка на Европейския съюз (EUTM) през май 2019 г.  

Това начинание акцентира върху и подпомага продължителната всеотдайност на EURid да създаде надеждно и сигурно онлайн пространство за притежателите на .eu, .ею и .ευ. В конкретния случай инициативата се отнася до защитата на техните права срещу измами в рамките на средата за търговски марки.