Информация за медиите

EURid е организацията с нестопанска цел, която след провеждането на тръжна процедура, е назначена от Европейската Комисия да управлява домейните от първо ниво .eu, .ею и .ευ . EURid работи с над 750 акредитирани регистратори и предлага съдействие на 24-те официални езика на ЕС.

Изтеглете комплекта за медиите

Комплектът за медиите се предоставя на всеки три месеца.

Връзка за медиите:

  • Имейл адрес: [email protected]
  • Централа на главния офис: +32 (0)2 401 2750
     

Прессъобщения и новини