Хранилище за документи

Хранилището за документи съдържа формуляра за предоставяне на лични данни, както и политиките на EURid, общите правила и условия, регламентите на ЕС и много повече.


АРС Правила

Политика на регистрация на Име на домейн

Whois политика

Типови споразумения за регистратор

Общи правила и условия

Формуляр за предоставяне на лични данни

Регламент на ЕС 733/2002

Регламент на ЕС 874/2004

Регламент на ЕС 1654/2005

Регламент на ЕС 1255/2007

Регламент на ЕС 560/2009

Регламент на ЕС 516/2015