Хранилище за документи

Хранилището за документи съдържа формуляра за предоставяне на лични данни, както и политиките на EURid, общите правила и условия, регламентите на ЕС и много повече.


Общи условия за регистрация на име на домейн

Политика на регистрация на Име на домейн

Типово споразумение за регистратор

Политика за защита на личните данни

Формуляр за предоставяне на лични данни

Правила за ИРС

Complete List of Reserved Names

Whois политика

Регламент на ЕС 733/2002

Регламент на ЕС 874/2004

Регламент на ЕС 1654/2005

Регламент на ЕС 1255/2007

Регламент на ЕС 560/2009

Регламент на ЕС 2015/516

Регламент на ЕС 2019/517