APEWS

 

Системата за предвиждане на злоупотреби и ранно предупреждение (Abuse Prediction and Early Warning System – съкр. APEWS) е иновативна, отличена с награда методология, основана на оценка на моделите на регистрация на имената на домейни. Тя предвижда дали е възможно с името на домейн да бъде потенциално злоупотребено.

Ако системата идентифицира регистрираното име на домейн като потенциално свързано със злоупотреба, неговото делегиране в зоновия файл (т.нар. zone file) на .eu се забавя и състоянието му в уеб базираното WHOIS търсене показва „Задържане от сървъра“ (“Server hold”).

Името на домейнa е регистрирано. Въпреки това всяка свързана с него услуга (като уебсайт, имейл или друга услуга) няма да функционира, докато процедурата ни за проверка не бъде завършена.

EURid ръчно преглежда всички имена на домейни, чието делегиране се забавя в резултат на APEWS системата. Молим притежателя на домейна да потвърди данните си за регистрация и да представи доказателствo за своята самоличност. Процесът на преглед може да доведе до делегиране на името на домейна в зоновия файла на .eu или до спирането му. Ако името на домейна бъде преустановено и впоследствие оттеглено, то ще бъде предоставено своевременно за нова регистрация.

За да научите повече за APEWS, моля, консултирайте се със следните научни публикации (достъпни само на английски език):

Ако имате въпроси, свързани с обработката на лични данни в EURid, моля, прегледайте нашата Политика за защита на личните данни.

За да защити крайните потребители от възможни злоупотреби с имена на домейни, свързани с настоящата спешна ситуация с COVID-19 (коронавирус), EURid обнови системата APEWS. Системата извършва допълнителни проверки на ново регистрираните домейн имена, които съдържат ключови думи, свързани с пандемията.


От регистрантите на имена на домейни, съдържащи определени ключови думи, ще се изисква в рамките на седем (7) календарни дни да потвърдят своите регистрационни данни и да представят изявление, потвърждаващо, че тяхното име на домейн е регистрирано добросъвестно. Моля прочетете повече тук


Инструкции за това как да процедирате, в случай че получите имейл за потвърждение на регистрационните данни от EURid са достъпни тук.