APEWS

 

Системата за предвиждане на злоупотреби и ранно предупреждение (Abuse Prediction and Early Warning System – съкр. APEWS) е иновативна, отличена с награда методология, основана на оценка на моделите на регистрация на имената на домейни. Тя предвижда дали е възможно с името на домейн да бъде потенциално злоупотребено.

Ако системата идентифицира регистрираното име на домейн като потенциално свързано със злоупотреба, неговото делегиране в зоновия файл (т.нар. zone file) на .eu се забавя и състоянието му в уеб базираното WHOIS търсене показва „Задържане от сървъра“ (“Server hold”).

Името на домейнa е регистрирано. Въпреки това всяка свързана с него услуга (като уебсайт, имейл или друга услуга) няма да функционира, докато процедурата ни за проверка не бъде завършена.

EURid ръчно преглежда всички имена на домейни, чието делегиране се забавя в резултат на APEWS системата. Молим притежателя на домейна да потвърди данните си за регистрация и да представи доказателствo за своята самоличност. Процесът на преглед може да доведе до делегиране на името на домейна в зоновия файла на .eu или до спирането му. Ако името на домейна бъде преустановено и впоследствие оттеглено, то ще бъде предоставено своевременно за нова регистрация.

За да научите повече за APEWS, моля, консултирайте се със следните научни публикации (достъпни само на английски език):

Ако имате въпроси, свързани с обработката на лични данни в EURid, моля, прегледайте нашата Политика за защита на личните данни.

In order to protect end-users from possible misuses of domain names associated with the current COVID-19 (coronavirus) emergency, EURid has updated the APEWS system to perform additional checks on newly-registered domain names that contain keywords relating to the pandemic.

Registrants of domain names containing detected keywords will be required to validate their data and to submit a statement confirming that their domain name was registered in ‘good faith’ within seven (7) calendar days. Please read further information here.

Instructions on what to do when you receive a registration data verification email from EURid are available here.