Искам да регистрирам .eu, .ею или .ευ

Колко струва регистрацията?

Цената зависи от регистратора. Акредитираните регистратори определят свои собствени цени за регистрацията на име на домейн и свързаните с нея услуги.

Нуждаете се от помощ при избора на регистратор? Можете да използвате нашия списък на регистратори, за да изберете един.

Кой може да регистрира име на домейн с разширение .eu (или вариантите му на други езици)?

Гражданите на Европейския съюз, независимо от тяхното местожителство (приложимо от 19 октомври 2019 г.) или всяко физическо лице, компания или организация, пребиваващи или установени в рамките на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия, могат да се регистрират име на домейн с .eu (или неговите варианти в други азбуки).

 

Общите условия за регистрация на име на домейн (достъпни на 24 езика на Европейския съюз) на име на домейн обясняват кой има право да регистрира име на домейн и задълженията на притежателите на имена на домейни. В допълнение, този документ описва условията и реда, при които имена на домейни могат да бъдат прехвърляни. Заедно с Политиката за защита на личните данни и политиката WHOIS, тези три документа предоставят информация за защита на личните данни.

 

Как да намеря акредитиран регистратор?

Можете да намерите акредитиран регистратор, като потърсите в нашия списък на регистратори. Можете да прецизирате търсенето си по език, държава или предлагани услуги.

 

 

Някой е регистрирал име на домейн, което искам или върху което мисля, че имам право повече отколкото настоящия притежател. Какво да правя?

Имената на домейни с .eu (или вариантите му в други азбуки) биват регистрирани на базата на принципа предимство на по-рано получената заявка. Ако името на домейна, което искате, е вече регистрирано, можете да се опитате да се свържете с притежателя на домейна и да го попитате дали би бил съгласен да Ви продаде името на домейна.

 

Вижте нашия уебсайт за повече информация по тези теми:
Как да се свържете с притежателя на домейна
Процес на разрешаване на спорове
Блокирани и запазени имена