Искам да регистрирам .eu, .ею или .ευ

Колко струва регистрацията?

Цената зависи от регистратора. Акредитираните регистратори определят свои собствени цени за регистрацията на име на домейн и свързаните с нея услуги.

Нуждаете се от помощ при избора на регистратор? Можете да използвате нашия списък на регистратори, за да изберете един.

Кой може да регистрира име на домейн с разширение .eu (или вариантите му в други скриптове)?

Можете да регистрирате име на домейн .eu, .ею или .ευ, ако отговаряте на един от следните критерии:

 

  • Вие сте физическо лице и пребивавате в една от държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия или сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия (към 2 август 2021 г.).
  • Представлявате организация, установена в: една от държавите-членки на Европейския съюз или Исландия, Лихтенщайн или Норвегия.

Общите условия за регистрация на име на домейн (достъпни на 24 езика на Европейския съюз) на име на домейн обясняват кой има право да регистрира име на домейн и задълженията на титулярите на имена на домейни. В допълнение, този документ описва условията и реда, при които имена на домейни могат да бъдат прехвърляни. Заедно с Политиката за защита на личните данни и политиката WHOIS, тези три документа предоставят информация за защита на личните данни.

 

Как да намеря акредитиран регистратор?

Можете да намерите акредитиран регистратор, като потърсите в нашия списък с регистратори. Можете да прецизирате търсенето си по език, държава или предлагани услуги.

 

 

Някой е регистрирал име на домейн, което искам или върху което мисля, че имам право повече отколкото настоящия титуляр. Какво да направя?

Имената на домейни с .eu (или вариантите му в други скриптове) биват регистрирани на базата на принципа предимство на по-рано получената заявка. Ако името на домейн, което желате, е вече регистрирано, можете да се опитате да се свържете с притежателя на домейна и да го попитате дали би бил съгласен да Ви продаде името на домейна.

 

Вижте нашия уебсайт за повече информация по тези теми:
Как да се свържете с притежателя на домейна
Процес за разрешаване на спорове
Блокирани и запазени имена