Премини към основното съдържание

Искам да регистрирам .eu, .ею или .ευ

Колко струва регистрацията?

Цената зависи от регистратора. Акредитираните регистратори определят свои собствени цени за регистрацията на име на домейн и свързаните с нея услуги.

Нуждаете се от помощ при избора на регистратор? Можете да използвате нашия списък на регистратори, за да изберете един.

Кой може да регистрира име на домейн с разширение .eu (или вариантите му в други скриптове)?

Можете да регистрирате име на домейн .eu, .ею или .ευ, ако отговаряте на един от следните критерии:

 

  • Вие сте физическо лице и пребивавате в една от държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия или сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия (към 2 август 2021 г.).
  • Представлявате организация, установена в: една от държавите-членки на Европейския съюз или Исландия, Лихтенщайн или Норвегия.

Общите условия за регистрация на име на домейн на име на домейн обясняват кой има право да регистрира име на домейн и задълженията на титулярите на имена на домейни. Заедно с Политиката за защита на личните данни и политиката WHOIS, тези три документа предоставят информация за защита на личните данни.

 

Как да намеря акредитиран регистратор?

Можете да намерите акредитиран регистратор, като потърсите в нашия списък с регистратори. Можете да прецизирате търсенето си по език, държава или предлагани услуги.

 

 

Някой е регистрирал име на домейн, което искам или върху което мисля, че имам право повече отколкото настоящия титуляр. Какво да направя?

Имената на домейни с .eu (или вариантите му в други скриптове) биват регистрирани на базата на принципа предимство на по-рано получената заявка. Ако името на домейн, което желате, е вече регистрирано, можете да се опитате да се свържете с притежателя на домейна и да го попитате дали би бил съгласен да Ви продаде името на домейна.

 

Вижте нашия уебсайт за повече информация по тези теми:
Как да се свържете с притежателя на домейна
Процес за разрешаване на спорове
Блокирани и запазени имена