Технически запитвания и запитвания за поверителност

Какво е ACE стринг?

ACE стринг е резултатът от въвеждането на интернационализирано име на домейн IDN в адрес бара на браузера и съответното му конвертиране във формат, който е разбираем за системата на домейн имената DNS.

Прочетете повече за IDNs.

 

Какви са синтактичните изисквания за Интернационализирани имена на домейни IDNs?

Моля консултирайте се е нашите Правила за имена на домейни, за да проверите синтактичните изисквания за Интернационализирани имена на домейни IDNs.

Какво е групиране на хомоглифи? Предлага ли се от EURid?

В зависимост от писмеността и използвания шрифт, имената на домейни може да изглеждат подобно едни на други. Фактически, определени знаци или глифи имат форми, които може да изглеждат идентични или да не могат да бъдат различени на пръв поглед. Имената на домейни се считат за хомоглифи едни на други, ако всички знаци от едно име на домейн са хомоглифи на всички знаци от другите имена на домейни, в съответните им позиции.

 

Група от хомоглифи е група от имена на домейни, всички от които са хомоглифи едни на други.

 

Някои регистри са приели политики, за да третират групите от хомоглифи. Подходът на EURid е да осигури, че щом едно име на домейн от дадена група от хомоглифи е регистрирано, не е възможно да се регистрира което и да било друго име на домейн, което принадлежи към същата група.

 

Този подход се стреми да намали риска от объркване, създаден от имена на домейни, които може да изглеждат подобно.

 

EURid въведе .ею (.eu на кирилица) на 1 юни 2016 г и .ευ (.eu на гръцки) на 14 ноември 2019 г. От wywevdaneto на .ею EURid наложи основното правило, че скриптът от второ ниво трябва да съответства на скриптa от най-високо ниво От 16 октомври 2019 г. имената на домейни на кирилица вече не са засегнати от процедурата за групиране на хомоглифи. Това се обяснява с факта, че разширението на кирилица не може да доведе до визуално объркване, когато имената на домейни на кирилица се сравняват с гръцките или латинските имена на домейни.


Моля, имайте предвид, че EURid не позволява смесване на скриптове от началото на регистрация на интернационализираните имена на домейни (IDNs), за да намали риска от объркващо подобни имена на домейни. 

Какво представлява услугата за търсене WHOIS?

Услугата за търсене WHOIS е протокол, който позволява на потребителите да имат достъп до EURid базата данни от домейн имена. Използването на услугата за търсене WHOIS ви позволява да потърсите име на домейн с .eu или вариантите му в други азбуки, за да проверите неговата наличност. Ако определено име на домейн вече е регистрирано, уеб-базираната версия на WHOIS ще покаже координатите на притежателя на името на домейн, както и допълнителна информация за регистрацията. Прочетете повече за обработката на личните данни, когато използвате уеб-базираната версия на WHOIS в WHOIS политиката и в политиката за защита на личните данни.

Как мога да променя данните си за контакт в уеб-базираната версия на WHOIS?

Моля свържете се с Вашия регистратор, който ще има възможността да промени координатите от Ваше име.
 
От съществена важност е Вашите данни за контакт да бъдат верни и актуални. В случай, че данните Ви за контакт за неверни, неточни или неактуални, ние няма да можем да се свържем с Вас при необходимост и така може да загубите домейна си.
 
Показаните данни за контакт в уеб-базираната версия на WHOIS зависят от това дали името на домейн е регистрирано от юридическо или от физическо лице.
 
Ако сте регистрирали име на домейн с .еu (или неговите варианти на други азбуки) и не желаете имейл адресът Ви да бъде показан в уеб-базираната версия на WHOIS, можете да предоставите на вашия регистратор допълнителен функциониращ имейл адрес, който ще бъде видим в уеб-базираната версия на WHOIS вместо текущия адрес. Ще можете да проверявате и двата си имейл адреса в профила си в Моето .eu.

 

Уеб-базираната версия на WHOIS показва име на домейн с неточни регистрационни данни. Как мога да уведомя EURid?

Ако смятате, че данните на притежател на име на домейн са неточни, може да го предложите на нашето внимание, като посетите whois.eurid.eu напишете съответното име на домейн и кликнете „Търсене“. На страницата с резултатите, моля, влезте в падащото меню и изберете действие „Неточни данни за регистранта“ за избраното име на домейн. Моля, попълнете електронния формуляр на страницата и ни го изпратете. .

Какво са посреднически услуги и защо биват използвани?

Посреднически услуги прикриват данните за контакт на притежателя на име на домейн и се предлагат по множество причини. Една от причинит е поверителността на личните данни: някои притежатели не желаят техните лични данни да бъдат показвани в уеб-базираната версия на WHOIS. В EURid ние автоматично намаляваме количеството лични данни на физически лица, достъпни в уеб-базираната версия на WHOIS. Видими са само имейл адресът и езикът, като тези данни са необходими, за да се установи контакт с притежателя на домейна. Допълнителна информация е показана за юридически лица, регистрирали име на домейн.
Ако сте регистрирали име на домейн с .еu (или неговите варианти на други азбуки) и не желаете имейл адресът Ви да бъде показан в уеб-базираната версия на WHOIS, можете да предоставите на вашия регистратор допълнителен функциониращ имейл адрес, който ще бъде видим в уеб-базираната версия на WHOIS вместо текущия адрес. Ще можете да проверявате и двата си имейл адреса в профила си в Моето .eu.

Ако имате някакви въпроси относно обработката на лични данни, моля проверете нашата WHOIS политика и политиката за защита на личните данни или се свържете с нас на [email protected].

 

 

Как се обработват личните данни от EURid?

Личните данни на всеки субект на данни, който влезе в контакт с нас, се обработват според нашата политика за защита на личните данни. Ако желаете да научите какви лични данни EURid обработва за вас, моля изпратете онлайн формуляр за искане на достъп до лични данни. Ако сте притежател на име на домейн с .eu (или вариантите му в други азбуки), моля също така проверете WHOIS политиката за повече подробности относно обработването на лични данни, когато използвате уеб-базираната версия на WHOIS. Като притежател на имен на домейн, вие също така имате възможността да прегледате личните си данни чрез уеб-страницата „Моят .eu акаунт“.


На нашата страница, посветена на ОРЗД, можете да намерите цялостен преглед на промените, които сме направили по нашите процедури и документи с оглед на въвеждането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на 25 май 2018 г.


Ако имате някакви въпроси относно обработката на лични данни, на които не можете да намерите отговор в предоставената документация, моля свържете се с нашия екип по поверителността на имейл адрес [email protected].

 
Получих имейл от EURid с искане да валидирам данните си за регистрация. Какво трябва да направя?

За да се бори със злоупотребата на имена на домейни, EURid провежда няколко процеса на проверка, за да гарантира, че информацията, отнасяща се до притежателите на имена на домейни в регистрационната база данни, е точна и актуална.

 

Като част от тази процедура проверките могат да се извършват по всяко време преди или след фазата на регистрация.

 

Ако сте получили имейл от EURid ([email protected]) с искане да валидирате своята самоличност и / или данни за контакт, моля, изпълнете следните стъпки:

 

1) Моля, обърнете внимание на посочения в имейла краен срок. Той може да варира от три (3), седем (7) до четиринадесет (14) календарни дни. Важно е да изпратите исканата информация в определения срок.

2) Влезте в акаунта си на „Моето.eu“.

3) Качете исканите документални доказателства. Инструкциите са изброени на платформата „Моето .eu“.

4) След като качите документите, кликнете върху Изпращане (Submit), така че да знаем, че Вашите документи са готови за валидиране.

5) Ако изрично се изисква да потвърдите, че сте регистрирали добросъвестно Вашето(ите) име(на) на домейн(и), моля, направете го, като кликнете върху „Потвърдете, че регистрацията Ви е добросъвестна“ и поставете отметка в квадратчето „Потвърждавам“, достъпно в платформата My.eu.

 

След първоначалната проверка, преди да извършите горните стъпки, статусът на Вашето име на домейн може да бъде едно от следните:

  • “ServerHold” (Задържано от сървъра) означава, че името на домейн е временно неактивно (т.е. всеки уебсайт и / или имейл, свързани с него, не функционират), защото е под вътрешно разследване;
  • “Withdrawn” (Оттеглено) означава, че името на домейн вече не е регистрирано, в очакване на резултата от вътрешното разследване.

Ако желаете да получите допълнителна информация за Вашия случай, моля, свържете се с нас, като отговорите на получения имейл или ни пишете на [email protected].