Аз съм притежател на име на домейн

Към кого трябва да се обърна, ако имам въпроси за моето име на домейн?

Трябва да се обърнете към регистратора си.

 

Ако не знаете данните за контакт на регистратора, може да въведете името на домейн в полето за търсене на WHOIS, за да видите информация за регистрацията на Вашето име на домейн, което включва координатите на Вашия регистратор.

 

Моля забележете, че aкредитираните регистратори понякога си сътрудничат с подизпълнители или посредници в предоставянето на регистрационни услуги за имената на домейни . Но само акредитирани регистратори имат достъп до регистрационните системи. Регистраторът, посочен в уеб-базираната версия на WHOIS, е този, който в крайна сметка е имал достъп до системите, за да регистрира Вашето име на домейн. Моля, обърнете внимание, че регистраторите понякога включват данни за посредника като "onsite contact", като в този случай данните на дистрибутора също може да се появят в уеб-базираната версия на WHOIS.

Прочетете повече

Какво е "Моят .eu акаунт"? За какво мога да го използвам?

"Моят .eu акаунт" Ви позволява, като притежател на име на домейн, да управлявате някои аспекти от Вашето име на домейн. Прочетете повече за "Моят .eu акаунт" и се сдобийте с достъп.

Прочетете повече

Как мога да проверя или да актуализирам сървърите на имена, свързани с моето име на домейн?

Можете да проверите кои сървъри на имена са свързани с Вашето име на домейн с помощта на уеб-базираната версия на WHOIS.

 

Въведете Вашето име на домейн в полето за търсене на WHOIS и след това кликнете в Captcha полето, ако е необходимо. Ще видите информация относно регистрационните данни на Вашето име на домейн, вкл. свързаните сървъри на имена и координатите на Вашия регистратор.

 

Ако искате да промените сървърите на имена, свързани с Вашето име на домейн, моля, свържете се с Вашия регистратор.

Прочетете повече

Защо моето име на домейн е в карантина? Как мога да го възстановя?

Вашето име на домейн е в карантина, тъй като е било премахнато. Домейнът остава в период на карантина за 40 дни, но може да бъде отново активиран по всяко време, докато е в карантина. По време на периода на карантина, уебсайтовете и имейл адресите, свързани с името не функционират. След като периодът на карантина е отминал, имената на домейни се освобождават и всеки може да ги регистрира отново на принципа „предимство на по-рано получената заявка“. Потърсете името на домейн в полето за търсене на WHOIS, за да разберете на коя дата ще бъде отново достъпно за регистрация на принципа „предимство на по-рано получената заявка“.

 

За да активирате повторно Вашето име на домейн преди края на период на карантина, моля свържете се с Вашия регистратор. Можете също така да прехвърлите Вашия домейн към нов регистратор, който отново ще активира Вашето име на домейн. Моля консултирайте се с Вашия регистратор относно разходите, свързани с транзакцията.

 

Има 3 причини, поради които името на домейн е премахнато:

- притежателят на Името на домейн вече не го иска. В такъв случай, 40-дневният карантинен период служи за “охлаждане”. Името може да се активира отново през периода на карантина, в случай, че притежателят му реши, че все пак иска да го запази.

- притежателят на Името на домейн не е платил таксата за подновяване и регистраторът е бил принуден да премахне Името заради висящи плащания. След 40 дни в карантина, Името на домейн ще бъде освободено за обща регистрация на принципа “ Предимство на по-рано получената заявка”, освен ако притежателят не реши да го активира отново преди това.

- името на домейн е премахнато от EURid, тъй като притежателят му не е отговарял на критериите за притежание. Отменените имена на домейни могат да се активират само от EURid.

Прочетете повече

Повече не желая това име на домейн. Какво да направя?

Ако вече не желаете своето име на домейн, можете да го прехвърлите на друго лице или да поискате да бъде премахнато. Премахването на името означава, че името и всички данни, свързани с него, например Вашето име, адрес и др., ще бъдат изтрити от уеб-базираната версия на WHOIS. За да премахнете своето име на домейн, свържете се с Вашия регистратор.
След като е премахнато, името на домейн прекарва 40 дни в карантина. Карантинният период служи за „охлаждане“, за да можете да си възвърнете името на домейн, ако си промените мнението или, ако името на домейн е било изтрито по невнимание. След карантинния период, името на домейн ще бъде отпуснато за регистрация. Това означава, че може да бъде регистрирано от някой друг на принципа предимство на по-рано получената заявка.


Моля забележете, че според нашата политика за защита на личните данни, Вашите лични данни няма да бъдат показвани в уеб-базираната версия на WHOIS, след като домейнът е отпуснат от карантина. Въпреки това, ние ще запазим данните в архив в продължение на десет години, в случай че те се изискат за целите на правната защита, в съответствие с белгийското законодателство.  

Прочетете повече

Как и кога да подновя своето име на домейн?

EURid автоматично ще поднови името на домейн за още 1 година, когато то достигне края на регистрационния срок. Все пак Ви молим да се обърнете към Вашия регистратор, за да потвърдите кога срокът на Вашето име на домейн ще изтече и какво ще се случи с него тогава, тъй като регистраторите може да имат различни политики. Прочетете повече за датите на изтичане.

 

Прочетете повече

Защо кодът ми за оторизация не работи?

Ако кодът за оторизация не работи, може да бъде поради една от следните причини:

 

- кодът за оторизация е сгрешен или въведен неправилно;
- изтекъл е;
- междувременно е поискан нов код за оторизация, който е анулирал стария;
- кодът за оторизация е вече използван.

 

Прочетете повече за кодовете за оторизация.

Прочетете повече

Уебсайтът ми не работи, откакто прехвърлих името си на домейн към нов регистратор. Защо това е така?

Регистраторите са отговорни за администрирането на имената на домейни в портфолиото си, както и за техническата имплементация на имената на домейни. За да функционира правилно, Вашето име на домейн трябва да бъде упоменато от един или повече именни сървъра. Един именен сървър асоциира името на домейн с мейл сървър, уеб сървър и т.н. Асоциирането на техническите данни трябва да се поддържа актуално от регистраторите в т.нар. зонови файлове.

 

Моля, свържете се с Вашия регистратор, за да потвърдите, че зоновият файл е бил прехвърлен или актуализиран.

 

Прочетете повече