Премини към основното съдържание

Аз съм титуляр на име на домейн

Към кого трябва да се обърна, ако имам въпроси за моето име на домейн?

Трябва да се обърнете към регистратора си.

 

Ако не знаете данните за контакт на регистратора, може да въведете името на домейн в полето за търсене на WHOIS, за да видите информация за регистрацията на Вашето име на домейн, което включва координатите на Вашия регистратор.

 

Моля забележете, че aкредитираните регистратори понякога си сътрудничат с подизпълнители или посредници в предоставянето на регистрационни услуги за имената на домейни. Но само акредитирани регистратори имат достъп до регистрационните системи. Регистраторът, посочен в уеб-базираната версия на WHOIS, е този, който в крайна сметка е имал достъп до системите, за да регистрира Вашето име на домейн. Моля, обърнете внимание, че регистраторите понякога включват данни за посредника като "onsite contact", като в този случай данните на дистрибутора също може да се появят в уеб-базираната версия на WHOIS.

Какво е "Моето .eu"? За какво мога да го използвам?

"Моето .eu" Ви позволява като титуляр на име на домейн, да управлявате някои аспекти от Вашето име на домейн. Прочетете повече за "Моето .eu" и се сдобийте с достъп.

Как мога да проверя или да актуализирам сървърите на имена, свързани с моето име на домейн?

Можете да проверите кои сървъри на имена са свързани с Вашето име на домейн с помощта на уеб-базираната версия на WHOIS.

 

Въведете Вашето име на домейн в полето за търсене на WHOIS и след това кликнете в Captcha полето, ако е необходимо. Ще видите информация относно регистрационните данни на Вашето име на домейн, вкл. свързаните сървъри на имена и координатите на Вашия регистратор.

 

Ако искате да промените сървърите на имена, свързани с Вашето име на домейн, моля, свържете се с Вашия регистратор.

Защо моето име на домейн е в карантина? Как мога да го възстановя?

Вашето име на домейн е в карантина, тъй като е било премахнато. Домейнът остава в период на карантина за 40 дни, но може да бъде отново активиран по всяко време, докато е в карантина. По време на периода на карантина, уебсайтовете и имейл адресите, свързани с името, не функционират. След като периодът на карантина е отминал, имената на домейни се освобождават и всеки може да ги регистрира отново на принципа „предимство на по-рано получената заявка“. Потърсете името на домейн в полето за търсене на WHOIS, за да разберете на коя дата ще бъде отново достъпно за регистрация на принципа „предимство на по-рано получената заявка“.

 

За да активирате повторно Вашето име на домейн преди края на период на карантина, моля свържете се с Вашия регистратор. Можете също така да прехвърлите Вашия домейн към нов регистратор, който отново ще активира Вашето име на домейн. Моля консултирайте се с Вашия регистратор относно разходите, свързани с транзакцията.

 

Има 3 причини, поради които името на домейн е премахнато:

- титулярят на името на домейн вече не го иска. В такъв случай, 40-дневният карантинен период служи за “охлаждане”. Името може да се активира отново през периода на карантина, в случай, че титулярят му реши, че все пак иска да го запази.

- титулярят на името на домейн не е платил таксата за подновяване и регистраторът е бил принуден да премахне името заради висящи плащания. След 40 дни в карантина, името на домейн ще бъде освободено за обща регистрация на принципа “предимство на по-рано получената заявка”, освен ако титулярят не реши да го активира отново преди това.

- името на домейн е премахнато от EURid, тъй като титулярят му не е отговарял на предварителните условия за регистрация. Отменените имена на домейни могат да се активират само от EURid.

Повече не желая това име на домейн. Какво да направя?

Ако вече не желаете своето име на домейн, можете да го прехвърлите на друго лице или да поискате да бъде премахнато. Премахването на името означава, че името и всички данни, свързани с него, например Вашето име, адрес и др., ще бъдат изтрити от уеб-базираната версия на WHOIS. За да премахнете своето име на домейн, свържете се с Вашия регистратор.
След като е премахнато, името на домейн прекарва 40 дни в карантина. Карантинният период служи за „охлаждане“, за да можете да си възвърнете името на домейн, ако си промените мнението или, ако името на домейн е било изтрито по невнимание. След карантинния период, името на домейн ще бъде отпуснато за регистрация. Това означава, че може да бъде регистрирано от някой друг на принципа предимство на по-рано получената заявка.


Моля забележете, че според нашата политика за защита на личните данни, Вашите лични данни няма да бъдат показвани в уеб-базираната версия на WHOIS, след като домейнът е отпуснат от карантина. Въпреки това, ние ще запазим данните в архив в продължение на десет години, в случай че те се изискат за целите на правната защита, в съответствие с белгийското законодателство.  

Как и кога да подновя своето име на домейн?

EURid автоматично ще поднови името на домейн за още 1 година, когато то достигне края на регистрационния срок. Все пак Ви молим да се обърнете към Вашия регистратор, за да потвърдите кога срокът на Вашето име на домейн ще изтече и какво ще се случи с него тогава, тъй като регистраторите може да имат различни политики. Прочетете повече за датите на изтичане на имена на домейни.

 

Защо кодът ми за ауторизация не работи?

Ако кодът за ауторизация не работи, може да бъде поради една от следните причини:

 

- кодът за ауторизация е сгрешен или въведен неправилно;
- изтекъл е;
- междувременно е поискан нов код за ауторизация, който е анулирал стария;
- кодът за ауторизация е вече използван.

 

Прочетете повече за кодовете за ауторизация.

Уебсайтът ми не работи, откакто прехвърлих името си на домейн към нов регистратор. Защо това е така?

Регистраторите са отговорни за администрирането на имената на домейни в портфолиото си, както и за техническата имплементация на имената на домейни. За да функционира правилно, Вашето име на домейн трябва да бъде упоменато от един или повече сървъри на имена. Един сървър на имена асоциира името на домейн с мейл сървър, уеб сървър и т.н. Асоциирането на техническите данни трябва да се поддържа актуално от регистраторите в т.нар. зонови файлове.

 

Моля, свържете се с Вашия регистратор, за да потвърдите, че зоновият файл е бил прехвърлен или актуализиран.

 

Как да актуализирам регистрацията си въз основа на моето гражданство?

От 2 август 2021 г. гражданите на една от държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия могат да регистрират име на домейн с разширението .eu (или вариантите му в други скриптове) независимо от държавата им на пребиваване. Ако искате да актуализирате своите регистрационни данни въз основа на своето гражданство, моля, свържете се с Вашия регистратор (компанията, през която сте регистрирали името на домейн).

 

Вашият регистратор може да актуализира регистрационните Ви данни и да включи държавата на гражданство в предоставеното поле „Гражданство“. Можете да проверите регистрационните данни на Вашето име на домейн по всяко време, като влезете в акаунта си на https://my.eurid.eu.

 

Ако търсите регистратор, който предлага регистрации въз основа на условието за гражданство, моля, посетете страницата „Намерете регистратор“, филтрирайте списъка в раздела за услуги и изберете „Регистрация въз основа на гражданството“.